ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εταιρική κοινωνική ευθύνη στην πράξη από την CQS: μαγειρεύοντας για καλό σκοπό

Η CQS διοργάνωσε μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής υπευθυνότητας, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της για κοινωνική συνεισφορά.

08.03.2018| Updated: 25.06.2021
Εταιρική κοινωνική ευθύνη στην πράξη από την CQS: μαγειρεύοντας για καλό σκοπό

Η CQS διοργάνωσε μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής υπευθυνότητας, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της για κοινωνική συνεισφορά με τη συμμετοχή των εργαζομένων της, με μια σειρά δράσεων που υλοποιεί, με την αφορμή της συμπλήρωσης των 10 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας της.

Εργαζόμενοι της CQS, η οποία απασχολεί σήμερα, συνολικά περισσότερους από 800 επαγγελματίες, συμμετείχαν στην πρωτοβουλία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ‘Μπορούμε’, προσφέροντας γεύματα, τα οποία οι ίδιοι μαγείρεψαν, στο πλαίσιο σχετικής ημέρας που οργάνωσε η εταιρεία.

Η πρωτοβουλία ‘Μαγειρεύουμε και προσφέρουμε’ της CQS, κινητοποιεί τους εργαζόμενους της να συμμετέχουν σε μαθήματα μαγειρικής, προσφέροντας τα πιάτα που μαγειρεύουν σε άστεγους και ανθρώπους σε ανάγκη μέσω της Οργάνωσης ‘Μπορούμε’.

Το Μπορούμε είναι μια ομάδα ανθρώπων που καθημερινά προσπαθούν να συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και παράλληλα στην αύξηση της επισιτιστικής στήριξης κοινωφελών φορέων σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία προσεγγίζει ολιστικά το θέμα της σπατάλης τροφίμων, από την πρόληψη και την ενημέρωση μέχρι και την πρακτική εφαρμογή σε κάθε επίπεδο της διατροφικής αλυσίδας.

Ο CEO της CQS, Κωνσταντίνος Χατζηανδρέου, υπογράμμισε σχετικά ‘Είναι πολύ σημαντικό, κάθε εταιρεία και οργανισμός να ενσωματώνει στη δραστηριότητά τους, τόσο την υπεύθυνη λειτουργία όσο και ενέργειες κοινωνικής συνεισφοράς. Στη CQS με τη δύναμη των εργαζομένων μας πραγματοποιούμε σχετικά προγράμματα, προσφέροντας στην κοινωνία, ως βασική κατεύθυνση της δραστηριότητάς μας’.

Η CQS αποτελεί μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία, τα τελευταία χρόνια, συγκαταλέγεται στις ηγέτιδες επιχειρήσεις στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 800 εργαζόμενους. Έχει εισάγει στην αγορά ένα καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης και ανάπτυξης της εξυπηρέτησης πελατών μεγάλων επιχειρήσεων και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων, όπως υπηρεσίες απόκτησης νέων πελατών, υπηρεσίες ανάλυσης, διερεύνησης, διατήρησης και ανάπτυξης υφιστάμενου πελατολογίου καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με έμφαση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της ενέργειας, της λιανικής, του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα. Η CQS, έχει συμπεριληφθεί στις Ισχυρότερες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπου περιλαμβάνονται οι εταιρείες με τα υψηλότερα επίπεδα πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Βραβεία Ποιότητας

Δες ανά κατηγορία τα βραβεία των προηγούμενων ετών