ΒΡΑΒΕΙΑ 2011

Βασίλης Σ. Ζαμπούνης

Τιμητικό βραβείο

22.06.2011| Updated: 25.06.2021
Βασίλης Σ. Ζαμπούνης

Ο «Γαστρονόµος» απένειμε για το 2011 το τιµητικό βραβείο του στον Βασίλη Ζαµπούνη, εκδότη του περιοδικού «Ελιά και Ελαιόλαδο» και πρόεδρο της Κοινοπραξίας Ελαιοκοµικά Προϊόντα Πιστοποιηµένης Ποιότητας (Ελ. 3Π).

Ο Βασίλης Ζαµπούνης σπούδασε Αγροτική Οικονοµία στο Οικονοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει αφιερώσει την 35χρονη καριέρα του στην προώθηση του ελληνικού ποιοτικού ελαιολάδου. Στην αρχή ως απλός µελετητής που κωδικοποιούσε τη νοµοθεσία της ΕΟΚ τότε και Ε.Ε. έπειτα, και την εξέδιδε προς χρήσιν των παραγωγών και των εταιρειών. Στη συνέχεια, και ως εκδότης του περιοδικού «Ελιά και Ελαιόλαδο». Και πρόσφατα, πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ελαιοκοµικά 3Π. Που σηµαίνει Ελαιοκοµικά Προϊόντα Πιστοποιηµένης Ποιότητας.

Οι 34 εταιρείες που είναι µέλη των Ελ. 3Π παράγουν προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης ή Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ενδειξης, βιολογικά είτε ολοκληρωµένης διαχείρισης µε ιδιαίτερα υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Ανάγουν την ποιότητα σε µια «αντικειµενική», αναγνωρίσιµη από τρίτους και ελέγξιµη πραγµατικότητα και στοχεύουν: στην ανταπόκριση στις υψηλότερες απαιτήσεις των σύγχρονων αγορών και καταναλωτών και στην επίτευξη υψηλής προστιθέµενης αξίας επ’ ωφελεία όλων των κρίκων της παραγωγικής – εµπορικής αλυσίδας. Οι «εµµονές» του, όπως ο ίδιος λέει, «είναι η ποιότητα και η συλλογικότητα». Χαµηλών τόνων, ο Βασίλης Ζαµπούνης δεν κυνήγησε τη δηµοσιότητα, κυνήγησε όµως µε πίστη και αφοσίωση το όραµά του για την ανάδειξη του ελληνικού ελαιολάδου διεθνώς.

Το βραβείο παρέδωσε στον κ. Ζαμπούνη ο Παναγιώτης Ροτζιώκος, εμπορικός διευθυντής της «Καθημερινής Α.Ε.».

Περιοδικό «Ελιά και Ελαιόλαδο», Ξενοφώντος 15α, Πλάκα, τηλ.: 210-32.10.621 Ιστοσελίδα: www.oliveoil-info.com

Βραβεία Ποιότητας

Δες ανά κατηγορία τα βραβεία των προηγούμενων ετών