ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει την ελληνική αγροτική παραγωγή

Tόπος συνάντησης αγροτών και επιχειρηματιών του αγροτικού κλάδου από όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «Agrotica» μετρά σχεδόν τρεις δεκαετίες ζωής.

26.02.2020| Updated: 25.06.2021
Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει την ελληνική αγροτική παραγωγή

Tόπος συνάντησης αγροτών και επιχειρηματιών του αγροτικού κλάδου από όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «Agrotica» μετρά σχεδόν τρεις δεκαετίες ζωής. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης, με 161.775 επισκέπτες.

Από τη μακρά λίστα των εκθετών της δεν θα μπορούσε να λείπει η Εθνική Τράπεζα, η οποία έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο της την στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην χώρα μας. Τα εξειδικευμένα στελέχη της Εθνικής παρουσίασαν στο κοινό μια ευρεία γκάμα προϊόντων και χρηματοδοτικών εργαλείων, που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν διαχρονικά τις ανάγκες του αγρότη και του αγροτικού επιχειρηματία, και παράλληλα για να ενισχύσουν την αγροτική ανάπτυξη συμβάλλοντας στην τεχνολογική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της παραγωγής.

Ο Λογαριασμός «Αγροτικές Ενισχύσεις» – Κάρτα του Αγρότη* και ο καταθετικός λογαριασμός ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ PLUS συνιστούν προϊόντα διαχείρισης του συναλλακτικού κυκλώματος του αγρότη με ειδικά χαρακτηριστικά και προσφέρονται με ευνοϊκούς όρους. Η χρεωστική Κάρτα του Αγρότη παρέχει άμεση ρευστότητα, η οποία συνδέεται με το ύψος της αγροτικής ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών αναγκών του παραγωγού, ενώ μέσω των ειδικών προϊόντων των Αγροτικών Ενισχύσεων γίνεται η είσπραξη του συνόλου των πληρωμών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων). 

Ο τρεχούμενος λογαριασμός «Αγροτικές Ενισχύσεις» προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης όριου υπερανάληψης έναντι της Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης και απευθύνεται σε όλους τους δικαιούχους της ενίσχυσης. Ακόμα, μέσω του Προγράμματος Χρηματοδότησης Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και της κάρτας ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD, η Εθνική Τράπεζα χρηματοδοτεί μέρος του κόστους παραγωγής αγροτών και κτηνοτρόφων, τα προϊόντα των οποίων θα αγοραστούν από συνεργαζόμενη με την Τράπεζα εμπορική ή μεταποιητική επιχείρηση βάσει Συμβολαίου Αγοραπωλησίας.

Η χρηματοδότηση γίνεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και διενεργείται μέσω της ειδικής κάρτας ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD, η χρήση της οποίας επιτρέπεται αποκλειστικά στο εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων με την Τράπεζα επιχειρήσεων εμπορίας αγροτικών εφοδίων και πρατηρίων καυσίμων. Επιπροσθέτως ο παραγωγός μπορεί να πληρώνει τους εργάτες γης μέσω έκδοσης εργόσημου, αλλά και λοιπές δαπάνες όπως το αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, ύδρευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κλπ. Η αποπληρωμή της χρηματοδότησης γίνεται αυτόματα από την εμπορική ή μεταποιητική επιχείρηση, μέσω της απόδοσης της αξίας των αγοραζόμενων προϊόντων σε καταθετικό λογαριασμό του παραγωγού.

Η Εθνική προσφέρει, επίσης, δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, καθώς και για την αγορά παγίων ή την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), αλλά και για την υλοποίηση του  προγράμματος εγγυήσεων «COSME – Εγγυήσεις για Δάνεια» που αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η παρουσία της Εθνικής Τράπεζας στην 28η Διεθνή Εκθεση Agrotica επιβεβαιώνει τις διαχρονικά καλές σχέσεις, που διατηρεί με τον αγροτικό κόσμο, και τη στρατηγική της βούληση για στήριξη νευραλγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως της γεωργίας και της κτηνοτροφίας που συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

*«Η «Κάρτα του Αγρότη» είναι ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας και εκδίδεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Βραβεία Ποιότητας

Δες ανά κατηγορία τα βραβεία των προηγούμενων ετών
MHT