ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Signed by Nature: Η αιγοπροβατοτροφία υπόδειγμα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ και η κτηνοτροφία στην Ε.Ε. καλείται να επιτύχει την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, που ταυτόχρονα θα πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων σχετικά με το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, την ευζωία των ζώων και την απασχόληση.

04.05.2021| Updated: 25.06.2021
Signed by Nature: Η αιγοπροβατοτροφία υπόδειγμα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ και η κτηνοτροφία στην Ε.Ε. καλείται να επιτύχει την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, που ταυτόχρονα θα πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων σχετικά με το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, την ευζωία των ζώων και την απασχόληση.

Υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης στην κτηνοτροφία αποτελεί η ευρωπαϊκή αειφόρος κρεοπαραγωγική αιγοπροβατοτροφία, την οποία αναδεικνύει η ΕΔΟΚ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος)* μέσα από το πρόγραμμα Signed by Nature.

Το πρόγραμμα Signed by Nature έχει τριετή διάρκεια και ενημερώνει επαγγελματίες και καταναλωτές σε Ελλάδα, Γερμανία και Σουηδία για τα οφέλη της βιώσιμης αιγοπροβατοτροφίας ενώ παράλληλα τους μαθαίνει να αναγνωρίζουν την ποιότητα του κρέατος αιγών και προβάτων ευρωπαϊκής παραγωγής. Η εκτατική αιγοπροβατοτροφία συμβάλλει στη διατήρηση της βλάστησης και προστατεύει τη φύση από καταστροφές εξασφαλίζοντας τον έλεγχο της ανεπιθύμητης συγκέντρωσης εύφλεκτης βιομάζας. Επίσης, η αιγοπροβατοτροφία ευθύνεται για το μόλις  3,7% των εκπομπών ρύπων της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας. Η βόσκηση, εξάλλου, γίνεται σε μη καλλιεργήσιμη γη, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους σε μειονεκτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, γεγονός που διατηρεί τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών και τη διατήρηση των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, ο νομαδικός τρόπος ζωής των βοσκών συμβάλλει στην προώθηση εμπορικών δραστηριοτήτων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σημαντικό είναι επίσης ότι το αιγοπρόβειο κρέας είναι υψηλής διατροφικής αξίας, μιας και οι κατσίκες και τα πρόβατα στη χώρα μας έχουν καλή διαβίωση και η τροφή τους είναι συνήθως φυσική. Στην πραγματικότητα λοιπόν, η συχνά «παρεξηγημένη» η αιγοπροβατοτροφία είναι μια αειφόρος διαδικασία με την υπογραφή της φύσης και πολλαπλά οφέλη για όλους.

*Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) είναι η πρώτη διεπαγγελματική οργάνωση του είδους της και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση διεπαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η ΕΔΟΚ προωθεί τον διάλογο μεταξύ, τόσο των μελών όσο και των θεσμικών φορέων, με σκοπό να γίνουν οι παρεμβάσεις εκείνες που θα αναδείξουν τον κλάδο και θα οδηγήσουν σε πορεία ανάπτυξης τα μέλη του και ολόκληρο τον Τομέα του κρέατος. https://edokhellas.com/

Βραβεία Ποιότητας

Δες ανά κατηγορία τα βραβεία των προηγούμενων ετών
MHT