ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Kάθε ψάρι στον καιρό του

Δίνουμε μεγάλη προσοχή στην εποχή αναπαραγωγής κάθε ψαριού και τότε δεν αγοράζουμε

29.01.2020| Updated: 05.03.2024
Kάθε ψάρι στον καιρό του

Φθινόπωρο – Χειμώνας

Σεπτέμβριος: Εν αφθονία είναι η αθερίνα, ο γαύρος, οι ζαργάνες, οι κολιοί, οι σαρδέλες, τα σαφρίδια και τα σκουµπριά. Επίσης οι γόπες, τα λυθρίνια, οι µαρίδες, τα μπαρμπούνια, οι ροφοί, οι συναγρίδες, οι σφυρίδες και τα φαγκριά.

● Δεν επιλέγουμε βλάχους γιατί βρίσκονται σε περίοδο αναπαραγωγής.

Οκτώβριος: Αρχίζει η αλιεία της ανεμότρατας κι έτσι έχουμε σε αφθονία γλώσσα, καπόνι, κολιό, λυθρίνι, μπαρμπούνι, σαρδέλα, σαφρίδι, σκορπίνα, σφυρίδα και φαγκρί. Oσο περνάει ο μήνας και κρυώνει ο καιρός, είναι πιο νόστιμα τα χριστόψαρα, τα σαλάχια, οι κουτσομούρες, οι πεσκανδρίτσες και ο μπακαλιάρος.

● Περίοδος αναπαραγωγής για τις τσιπούρες, οπότε αποφεύγουμε να αγοράζουμε τις πελαγίσιες.

Νοέμβριος: Νοστιμότερα αυτή την εποχή λόγω των κρύων είναι τα λυθρίνια, οι συναγρίδες, οι κουτσομούρες, η αθερίνα, ο γαύρος και η γλώσσα. Εν αφθονία και όλα τα βραστόψαρα, δηλαδή χάνοι, πέρκες, μικρές σκορπίνες, δράκαινες, χειλούτσες, χελιδονόψαρα, καπόνια, πεσκανδρίτσες και χριστόψαρα.

● Είναι μήνας αναπαραγωγής για τις τσιπούρες, οπότε αποφεύγουμε να αγοράζουμε τις πελαγίσιες.

Δεκέμβριος: Από τα μέσα αυτού του μήνα σταματά η αλιεία των γρι-γρι και συνεπώς τα αφρόψαρα θα είναι δυσεύρετα. Βρίσκουμε όμως καπόνια, κουτσομούρες, λυθρίνια, μπακαλιάρους, μπαρμπούνια, πεσκανδρίτσα, σαλάχια, σκορπίνες και χριστόψαρα. Από τέλη Δεκεμβρίου μέχρι τον Φεβρουάριο ξενερίζουν (έρχονται σε πιο ρηχά νερά λόγω κρύου και είναι ευκολότερη η αλιεία τους) οι συναγρίδες, οι σφυρίδες, οι τσιπούρες και τα φαγκριά.

● Δεν επιλέγουμε γλώσσα και σαρδέλα γιατί βρίσκονται σε περίοδο αναπαραγωγής.

Ιανουάριος:Από Οκτώβριο μέχρι Μάιο τις θάλασσες οργώνουν οι ανεμότρατες και έτσι έχουμε αθερίνα, κουτσομούρες, λυθρίνια, μπακαλιάρο, μπαρμπούνια, παλαμίδα, σκορπίνες, φαγκριά.

● Δεν επιλέγουμε γλώσσα, λαβράκι και σαρδέλα γιατί βρίσκονται σε περίοδο αναπαραγωγής.

Φεβρουάριος: Εν αφθονία το καπόνι, οι σκορπίνες, η γλώσσα, οι κουτσομούρες, τα λυθρίνια, τα μπαρμπούνια, οι παλαμίδες, οι στήρες, οι συναγρίδες, οι σφυρίδες, οι τσιπούρες και οι ροφοί.

● Δεν επιλέγουμε λαβράκι και μπακαλιάρο γιατί βρίσκονται σε περίοδο αναπαραγωγής.

 Ανοιξη – Καλοκαίρι

Μάρτιος: Η ψύχρα στις θάλασσες ευνοεί την αφθονία και τη νοστιμιά ψαριών όπως η αθερίνα, η γλώσσα, η κουτσομούρα, το λυθρίνι, το μπαρμπούνι, η σαρδέλα, η στήρα. Βρίσκουμε άφθονα και όλα τα βραστόψαρα, δηλαδή χάνους, πέρκες, γύλους, σκορπίνες, δράκαινες, χελιδονόψαρα, καπόνια, πεσκανδρίτσες, χριστόψαρα.

● Δεν επιλέγουμε λαβράκι και σαργό γιατί βρίσκονται σε περίοδο αναπαραγωγής.

Απρίλιος: Μέχρι και τον Μάιο στις θάλασσες κυκλοφορούν οι ανεμότρατες αλλά και τα γρι-γρι, που αλιεύουν μεγάλη ποικιλία ψαριών. Οι καλοκαιρίες της άνοιξης ευνοούν βραστόψαρα, γαλέο, γαύρο, γλώσσα, γόπα, ζαργάνα, κουτσομούρες, λούτσους, μαγιάτικα, μπαρμπούνια, μπακαλιαράκια, ξιφία, σαρδέλες, σαφρίδια, σκορπίνες, σκουμπριά, συναγρίδες, σφυρίδες, φαγκριά.

● Δεν επιλέγουμε λυθρίνι και μουρμούρα γιατί βρίσκονται σε περίοδο αναπαραγωγής.

Μάιος: Οι καλοκαιρίες της άνοιξης ευνοούν την αλιεία με παραγάδια και έχουμε σε αφθονία: αφρόψαρα, βραστόψαρα, γαύρο, γλώσσα, γόπα, ζαργάνα, κουτσομούρες, ξιφίες, σαρδέλες, σαφρίδια, σκορπίνες, σκουμπριά, σφυρίδες κ.ά. Ειδικά το μαγιάτικο, αλλιώς και μανάλι ή μαναμίδι, είναι το ψάρι του μήνα, μια και αυτή την περίοδο πλησιάζει στις ακτές και είναι ευκολότερη η αλιεία του.

● Αποφεύγουμε να αγοράσουμε λυθρίνια, σπάρους, φαγκριά, μπακαλιαράκια, σαργούς, μπαρμπούνια και μουρμούρες, διότι τώρα είναι η περίοδος αναπαραγωγής τους.

Ιούνιος: Τα ζεστά νερά είναι ο λόγος που αυτή την περίοδο τα αφρόψαρα έχουν μεγαλύτερη ποσότητα σε ω3 λιπαρά: φρίσσες, σαρδέλες, ζαργάνες, γοφάρια, κυνηγοί, παλαμίδες, λούτσοι, κέφαλοι, λαβράκια, μαγιάτικα, μελανούρια, σαφρίδια, σκουμπριά και αθερίνες.

● Αποφεύγουμε να καταναλώνουμε μπακαλιάρους, γαύρους, κουτσομούρες, μουρμούρες, μπαρμπούνια, ροφούς, σαργούς, σπάρους, φαγκριά, διότι τώρα είναι η περίοδος αναπαραγωγής τους.

Ιούλιος: Νοστιμότατες οι φρίσσες, οι σαρδέλες, οι ζαργάνες, οι παλαμίδες, οι κέφαλοι, τα λαβράκια, τα μαγιάτικα, τα σαφρίδια, τα σκουμπριά και οι αθερίνες.

● Αποφεύγουμε να καταναλώνουμε μπακαλιάρους, βλάχους, γαύρους, κουτσομούρες, κολιούς και ροφούς, διότι τώρα είναι η περίοδος αναπαραγωγής τους.

Αύγουστος: Σε αφθονία: αθερίνα, γαύρος, γόπα, ζαργάνα, λυθρίνια, μαρίδες, μελανούρι, σαρδέλα, σαφρίδια, σκουμπρί, στήρα, συναγρίδα, σφυρίδα, φαγκρί.

● Αποφεύγουμε να καταναλώνουμε κολιούς (παρά τη λαϊκή ρήση) και βλάχους διότι τώρα είναι η περίοδος αναπαραγωγής τους.

Βραβεία Ποιότητας

Δες ανά κατηγορία τα βραβεία των προηγούμενων ετών
MHT