ΒΡΑΒΕΙΑ 2012

Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων

Το τιμητικό βραβείο δίδεται για το 2012 στη σχολή που εκπαιδεύει τους αυριανούς τυροκόμους της Ελλάδας.

18.06.2012| Updated: 15.02.2024
Φωτογραφία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων

Το τιμητικό βραβείο δίδεται για το 2012 στη σχολή που εκπαιδεύει τους αυριανούς τυροκόμους της Ελλάδας.

Είναι η μοναδική σχολή τυροκομίας στην Ελλάδα, με τεράστια κοινωνική προσφορά. Διατήρησε την παραδεδομένη γνώση, αλλά πρωτοπόρησε επίσης εισάγοντας νέους τρόπους τυροκομίας. Η πρώτη που δίδαξε, πριν από 50 χρόνια, την παραγωγή γραβιέρας (που δεν υπήρχε στην Ελλάδα). Ενας εκπαιδευτικός θεσμός που φιλοξενεί κάθε χρόνο (χωρίς δίδακτρα και με διαμονή – σίτιση δωρεάν) 120 µαθητές, ως επί το πλείστον παιδιά κτηνοτρόφων απ’ όλη την Ελλάδα.

Εκτός από τα βασικά μαθήματα γαλακτοκομίας και τυροκομίας, διδάσκονται και στοιχεία οικονοµίας και διαχείρισης, έτσι ώστε να μπορέσουν να στήσουν τη δική τους τυροκομική επιχείρηση. Στην πρακτική εξάσκηση τυροκομούν, εκτός από τα κλασικά τυριά φέτα, γραβιέρα, και πάμπολλα τυριά απ’ όλα τα µέρη της Ελλάδας.

Με ιδιαίτερο πάθος, οι δάσκαλοι της σχολής συνεχίζουν το έργο του ιδρυτή της και πρώτου διευθυντή, Ιωάννη Ζυγούρη, ο οποίος το 1932 στον επίλογο ενός από τα βιβλία του με θέµα τη βιομηχανία του γάλακτος καταλήγει ως εξής: «Το βιβλίον μου εμφανίζεται εις την δημοσιότητα καθ’ ην στιγμήν μεγίστας οικονομικάς δυσχερείας διέρχεται η Χώρα μας και τας οποίας θα δυνηθή να αντιμετωπίση μόνον διά της αναπτύξεως των πλουτοπαραγωγικών αυτής δυνάμεων…».

Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, τηλ.: 26510-92.219, e-mail: [email protected].


Το βραβείο παρέλαβε ο διευθυντής της σχολής Κώστας Μάντζαρης από τον κ. Μανώλη Ανυφαντάκη, ομότιμο καθηγητή Γαλακτοκομίας και μέλος της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γάλακτος.

Βραβεία Ποιότητας

Δες ανά κατηγορία τα βραβεία των προηγούμενων ετών